Maitikkatien asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Maitikkatien asemakaavan muutos

Hyväksymisvaihe

Akaan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 27.4.2022 §24 ja se on tullut voimaan kuulutuksella 15.6.2022.

Ehdotusvaihe

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2021 hyväksyä kaavanlaatijan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen sekä Maitikkatien asemakaavan muutosta koskevan kaavaehdotuksen ja asettaa Maitikkatien asemakaavamuutokseen liittyvät asiakirjat julkisesti nähtäville.

Maitikkatien asemakaavan muutos, ehdotusvaiheen aineisto; kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus, olivat julkisesti nähtävillä 27.12.2021– 31.1.2022 välisen ajan.

 

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 hyväksynyt muutosalueelle laaditun kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville.

Maitikkatien asemakaavan muutos, luonnosvaiheen aineisto; kaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus, olivat julkisesti nähtävillä 16.9 – 18.10.2021 välisen ajan.

 

OAS-vaihe

Akaan kaupungissa on tullut vireille Maitikkatien asemakaavan muutos. Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

OAS on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

 

Kartta: Akaan kaupungin karttapalvelut, Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos

Kaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Viialan Riitiälän alueella Hämeentien varrella. Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 20-422-1-186, 20-422-1-187, 20-422-1-188, 20-422-1-222, 20-422-1-223, 20-422-1-224, 20-422-1-225 ja osaa kiinteistöstä 20-422-1-214. Alueen länsiosa on peltoa ja keskiosassa on kuusivaltaista sekametsää. Alueen itäosassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen 210 (TTV) tontit 5-7 ovat rakentuneet. Kaavan muutosalueen pinta-ala on noin 3,8 ha.