Tietoa tonttijaosta - Akaan kaupunki

Tietoa tonttijaosta

Sitovan ja ohjeellisen tonttijaon ero

Akaan kaupungissa taajamien asemakaava-alueet eroavat toisistaan.
Toijalan asemakaava-alue on sitovan tonttijaon aluetta. Sitova tonttijakoa voidaan hyväksyä asemakaavan yhteydessä tai laaditaan erikseen asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Sekä asemakaavan yhteydessä, että erikseen laadittavassa tonttijaossa asemakaavan mukainen kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttien lohkominen suoritetaan tonttijakoa noudattaen.

Viialan sekä Kylmäkosken asemakaava-alueet ovat ohjeellisen tonttijaon aluetta. Rakennuskorttelit on jaettu rakennuspaikoiksi asemakaavalla. Rakennuspaikat lohkotaan asemakaavan mukaisesti.

Sitova tonttijako ja sen vaikutus rakentamiseen

Vain pienessä osassa Toijalan asemakaava-alueelle vahvistetuissa kaavoissa tonttijako on hyväksytty kaavan yhteydessä.
Monesti maanomistaja kuulee ensimmäisen kerran maininnan tonttijaosta ollessaan yhteydessä rakennusvalvontaan rakennuslupa-asioissa. Tontijako on yksi vaihe jolla maarekisterikiinteistö saatetaan rakennuskelpoiseksi tontiksi. Vasta hyväksytyn tonttijaon jälkeen voidaan tontti lohkoa ja rekisteröidä kiinteistörekisteriin.

Tonttijaon vaiheet

Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan maanomistajan hakemuksesta.
Korttelin ensimmäinen tonttijako tehdään kaupungin kustannuksella.
Tonttijakoa voidaan, tietyin edellytyksin, muuttaa myös maanomistajan hakemuksesta.
Tonttijako etenee vaiheittain. Ensin laaditaan tonttijakokartta, joka toimitetaan maanomistajalle ja rajanaapureille ennakkokuulemista varten. Ennakkokuulemisen jälkeen tonttijako laitetaan nähtäville (14 vrk). Jos kellään ei ole huomauttamista tonttijaosta, voidaan tehdä hyväksymispäätös. Jos päätöksestä ei valiteta, tonttijako saa lainvoiman valitusajan jälkeen.

Tonttijaon muutoksen laadinnasta voidaan periä hakijalta siitä aiheutuneet kustannukset (253 e). Tonttijaon laatimisprosessi kestää 3-6 kk.