Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Pätsiniementie 67:n asemakaavan muutos

Hyväksymisvaihe

Akaan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen 26.4.2023 §17 ja se tuli voimaan kuulutuksella 21.6.2023.

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus on valmistunut. Elinvoimalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 12.12.2022 ja päätti, että ehdotusvaiheen aineisto asetetaan julkisesti nähtäville.

Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 22.12.2022-27.1.2023 välisen ajan ja siitä voi jättää palautetta 27.1.2023 mennessä.

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 18.11.2021 hyväksynyt  kaavaluonnoksen ja päättänyt asettaa luonnosvaiheen asiakirjat julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaselostus ovat julkisesti nähtävillä 1.12.2021-7.1.2022 välisen ajan.

Kaavamuutoksen aluetta on laajennettu koskemaan Pätsiniementie 63-67 aluetta. Asiakirjat löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta.

OAS-vaihe

Akaan kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2020 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

OAS on ollut julkisesti nähtävillä 23.12.2020 -27.1.2021 välisen ajan.

Kaavamuutoksen suunnittelualue sijaitsee Toijalan Murron alueella Pätsiniementien varrella.

Suunnittelualue koskee kiinteistöjä 20-1-1222-2 ja 20-404-6-127. Muutosalueella sijaitsee HTL-Works Oy:n toimitilat ja metsäistä suojaviheraluetta. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,2 ha.

 

 

Karttatiimi. © Sitowise Aineistot, © Maanmittauslaitos.