Yksityistieavustukset - Akaan kaupunki

Yksityistieavustukset

Akaan kaupunki jakaa yksityisteille kunnossapitoavustuksia. Avustukset ovat haettavissa keväisin. Avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille.Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 26.4.2024 klo 15 mennessä.

Yksityistielain muutoksesta johtuen avustusta myönnetään ainoastaan järjestäytyneille tiekunnille.

Yksityistielain muutoksesta johtuen on tiekunnan hakemuksessaan ilmoitettava, ovatko sen tiedot
ajan tasalla maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä väyläviraston kansallisen tie- ja
katuverkon tietojärjestelmässä. Jos lainmukainen ehto ei täyty, tiekunta ei ole avustuskelpoinen
(Yksityislaki 560/2018, 84§ ja 50§).

Yksityistierekisteriin tästä

Kansallinen tie- ja katuverkon tietojärjestelmä: Tiedot lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: info@digiroad.fi.
Ohjeet löytyvät väyläviraston sivuilta

Lisäksi on suositeltavaa, että tiekunnat lisäävät/päivittävät tietonsa myös Suomen metsä-
keskuksen rekisteriin, josta metsäkeskus voi antaa tietoja muiden metsä- ja yksityistiealan
toimijoille. Lomake löytyy Metsäkeskuksen sivuilta

Käykää tarkistamassa tiekuntanne yhteystiedot ja päivittäkää ne tarvittaessa. Yksityistierekisterin
tietojen ajantasaisuuden paikkansa pitävyyden tiekunta vakuuttaa avustushakemuksessaan.

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Tekninen lautakunta päättää avustussum-
man jakamisesta.

Lisätietoja antaa kunnossapitopäällikkö Samuli Lehti puh. 040 335 3274, samuli.lehti@akaa.fi