Toijalan keskustan kehittäminen - Akaan kaupunki

Toijalan keskustan kehittäminen

Toijalan keskustan kehittämiseen liittyvät projektit ja kaavatyön valmistelu on koottu tälle sivulle.

Akaan kaupunki haluaa kehittää Toijalan keskustaa. Kaupungin kaavoitusohjelmaan on vuodelle 2023 kirjattu Toijalan asemanseudun kehittäminen. Varsinainen kaavoitustyö alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella vuonna 2024. Kaavoitustyön tueksi kaupunki on aloittanut Tampereen yliopiston kanssa yhteistyön, jossa yhdyskuntasuunnittelukurssin opiskelijat suunnittelevat keskusta-alueen kaupunkirakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Opiskelijaprojekti toteutetaan Toijalassa syksyn 2023 aikana.

 

Toijalan keskustan kehittämiseen haetaan vauhtia yliopistoyhteistyöllä

Kehittämistyön keskeisiä teemoja ovat sään äärisääilmiöihin varautuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, radan estevaikutusten minimoiminen ihmisten liikkumisen ja viherympäristön kannalta sekä Valtatien ja sen ympäristön parantaminen kävely- ja palveluympäristönä. Syksyn edetessä opiskelijat työstävät ryhmätöinä kaupunkirakenteellisia suunnitelmia, jotka tulevat asukkaiden nähtäväksi eri vaiheissa. Suunnitelmissa pohditaan muun muassa suunnittelualueen luonnetta Toijalan taajaman kaupunkirakenteessa ja olemassa olevassa ympäristö- ja maisemarakenteessa, maankäyttöä eli rakentamattomia ja rakennettuja alueita, viheralueita ja ulkoilureittejä, hulevesiratkaisuja, sekä asuntojen, palvelujen ja mahdollisten muiden toimintojen sijoittumista. Lisäksi suunnitelmissa huomioidaan erityyppiset kadut, kävelyväylät ja pyöräilyväylät, pysäköintiratkaisut ja erityisesti yhteydet rautatiepysäkille sekä alustava korttelirakenne ja muu kaupunkitaiteellinen rakenne.

Opiskelijat tutustuvat Toijalan keskusta-alueeseen Akaan kaupunkikehityksen henkilöstön johdolla torstaina 14. syyskuuta. Päivän aikana opiskelijat ideoivat alueen kehittämistä teemalla Toijalan keskustan hyvä elämä 2050.

Nyt asukkailla on mahdollisuus ottaa kantaa tulevaisuuden kehityssuuntiin jo ennen kaavoitusprosessin alkamista. Tervetuloa mukaan kurssin tapahtumiin! Lisätietoa tulossa syksyn mittaan.

 

Tulevat tapahtumat:

10.10.23 Opiskelijoiden luonnosten Pop up -esittely kaikille avoimena tilaisuutena Akaan seurakuntasalissa

7.11.23 Opiskelijoiden suunnitelmien esittely (paikka varmistuu myöhemmin)