Toijalan keskustan kehittäminen - Akaan kaupunki

Toijalan keskustan kehittäminen

Toijalan keskustan kehittämiseen liittyvät projektit ja kaavatyön valmistelu on koottu tälle sivulle.

Akaan kaupunki haluaa kehittää Toijalan keskustaa. Kaavoitustyön tueksi kaupunki aloitti Tampereen yliopiston kanssa yhteistyön, jossa yhdyskuntasuunnittelukurssin opiskelijat suunnittelivat keskusta-alueen kaupunkirakennetta pitkälle tulevaisuuteen. Opiskelijaprojekti toteutettiin Toijalassa syksyn 2023 aikana. Varsinainen kaavoitustyö alkaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella myöhemmin.

Ajankohtaista

Opiskelijaprojekti Toijalan keskustan kehittämiseksi on tullut päätökseen. Projektin loppujulkaisu on julkaistu Trepo-palvelussa.

Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden tekemiin suunnitelmiin voi tutustua netissä.

Kiitos kaikille projektiin osallistuneille!

Hankkeeseen liittyvät projektit

Toijalan keskustan kehittämiseen haettiin vauhtia yliopistoyhteistyöllä
Kehittämistyön keskeisiä teemoja olivat sään äärisääilmiöihin varautuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen, radan estevaikutusten minimoiminen ihmisten liikkumisen ja viherympäristön kannalta sekä Valtatien ja sen ympäristön parantaminen kävely- ja palveluympäristönä.

Syksyn edetessä opiskelijat työstivät ryhmätöinä kaupunkirakenteellisia suunnitelmia, jotka tulivat asukkaiden nähtäväksi eri vaiheissa. Suunnitelmissa pohdittiin muun muassa suunnittelualueen luonnetta Toijalan taajaman kaupunkirakenteessa ja olemassa olevassa ympäristö- ja maisemarakenteessa, maankäyttöä eli rakentamattomia ja rakennettuja alueita, viheralueita ja ulkoilureittejä, hulevesiratkaisuja, sekä asuntojen, palvelujen ja mahdollisten muiden toimintojen sijoittumista. Lisäksi opiskelijoiden suunnitelmissa huomioitiin erityyppiset kadut, kävelyväylät ja pyöräilyväylät, pysäköintiratkaisut ja erityisesti yhteydet rautatiepysäkille sekä alustava korttelirakenne ja muu kaupunkitaiteellinen rakenne.

Opiskelijat tutustuvat Toijalan keskusta-alueeseen Akaan kaupunkikehityksen henkilöstön johdolla torstaina 14. syyskuuta. Päivän aikana opiskelijat ideoivat alueen kehittämistä teemalla Toijalan keskustan hyvä elämä 2050. Opiskelijat esittelivät suunnittelemiaan luonnoksia kaupunkilaisille 10.10.2023 ja siirtyivät avoimen tilaisuuden jälkeen työpajatyöskentelyyn, jossa saatuja kommentteja hyödynnettiin. Valmiiden töiden esittelytilaisuus järjestettiin 7.11.2023.