Ohjeita tontin varaajille - Akaan kaupunki

Ohjeita tontin varaajille

Meillä Akaassa omakotitalotonttien vuokraus ja myynti tapahtuvat joustavasti sähköisen tonttivarauslomakkeen kautta tai yhteydenotolla suunnitteluavustajaamme.

Tontinvarausehdot

Varauksen hyväksyy kaupunkikehitysjohtaja. Tontti pidetään hakijalle varattuna yhden vuoden ajan varauksesta lukien. Varausmaksuna peritään 500 euroa, joka hyvitetään varaajalle tontin kauppahinnassa tai vuosivuokrassa.

1. Uudet tontit asetetaan varattaviksi 2—4 viikoksi. Tänä aikana varauksia ei käsitellä. Varausajan jälkeen varaukset astuvat voimaan, ja kaupunkikehitysjohtaja tekee varauksista päätökset niille oikeushenkilöille, jotka ovat varausta pyytäneet. Varaajalla on oikeus luopua varauksesta, jolloin tontti palaa varattavaksi kaupungin internetsivuille.
Tontit, joista ei ole jätetty yhtään varausta määräajassa, siirtyvät myös jatkuvasti myytävissä oleviin tontteihin. Mikäli määräaikana jätetään useampi varaus tonteista, varaushakemukset käsitellään kaupunkisuunnittelujaostossa arpomalla varauksen jättäneiden kesken

2. Arvontaan voi edetä ainoastaan yksi tontti taloutta kohti, saman alueen saman varausajankohdan tonteista. Mikäli havaitaan, että samasta taloudesta tai yrityksestä on jätetty useampia varauksia arvontaan joutuviin tontteihin, joko yhdestä tai useammasta tontista, pyydetään taloutta tai yritystä valitsemaan, minkä tontin kanssa halutaan mennä arvontaan.
Ennen kuin ilman varausta jääneet tontit laitetaan jatkuvaan myyntiin, tiedustellaan arvonnoissa hävinneiltä kiinnostusta varata vapaita tontteja. Ostaja vastaa maaperätutkimuksista ja rakennusten perustamistavasta.

3. Maksettuaan varausmaksun varaaja voi teettää tarvittavat rakennuslupasuunnitelmat ja järjestää rahoituksen.

4. Mikäli tonttia ei osteta tai vuokrata jatketun varausajan kuluessa, jää myös uusi varausmaksu kaupungille eikä sitä palauteta. Ainoastaan erittäin painavista syistä voidaan varausmaksu palauttaa, jolloin kuitenkin pidätetään 100 euroa käsittelykuluina.

5. Varauksen peruuntuessa tai vaihdettaessa varaus toiseen tonttiin, varausmaksua ei palauteta. Vuoden varausajan umpeuduttua varausmaksu jää kaupungille eikä sitä palauteta. Tontin varausta on mahdollista jatkaa vielä vuodeksi tämän jälkeen, jolloin siitä peritään uusi 500 euron varausmaksu. Uudesta varausmaksusta puolet huomioidaan tontin kauppahinnassa tai ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä ja puolet jää kaupungille.

6. Tontin voi ostaa tai vuokrata sen jälkeen, kun rakennustarkastaja on hyväksynyt rakennuslupasuunnitelmat.

7. Rakentaminen on aloitettava vuoden kuluessa tontin ostosta / vuokrauksesta.

8. Tontin vuosivuokran perii kaupunki kesäkuun aikana. Vuosivuokra on 6 %:a tontin myyntihinnasta ja se sidotaan elinkustannusindeksiin. Maksettuja vuokria ei hyvitetä tonttia myöhemmin mahdollisesti ostettaessa.

9. Kiinteistönmuodostamiskulut ja vesihuoltolaissa tarkoitetut maksut laskutetaan myöhemmin erikseen voimassa olevien Akaan kaupungin taksojen mukaan.

10. Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta tulee sopia suunnitteluavustajan kanssa.

11. Ostajan tulee suorittaa kaupanvahvistajalle oikeusministeriön päätöksen mukainen kaupanvahvistajan palkkio.

12. Kauppahinta, kiinteistönmuodostamiskulut sekä kaupanvahvistajan palkkio lähetetään samassa laskussa varaajalle. Lasku maksetaan Akaan kaupungin tilille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Kuitti suorituksesta mukaan kaupantekotilaisuuteen.