Myytävät tontit - Akaan kaupunki

Myytävät tontit

Akaan kaupunki asettaa julkisesti myytäväksi kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitontteja Akaasta.

Myyntilista päivittyy sitä mukaa, kun uusia kohteita tulee myyntiin.

Myytävät kohteet

Asemantie 18-20/Ajulantie 8

Pinta-ala: 3012 m², rakennusoikeus 904 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä A

Pinta-ala 3022 m², rakennusoikeus: 907 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä A

Revonpolku 1

Pinta-ala 3151 m², rakennusoikeus 788 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AR

Riihiniementie 1

Pinta-ala 4406 m², rakennusoikeus 1101 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AR

Köyvärintie 18

Pinta-ala 1788 m², rakennusoikeus 894 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä A

Aunelantie/Kirkkopolku

Pinta-ala 1616 m², rakennusoikeus ei tiedossa
Vaatii kaavamuutoksen, sillä kaava on vanhentunut.

Yrttipolku

Pinta-ala noin 5500 m², rakennusoikeus noin 1375 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AKR

Ajulantie 1

Pinta-ala 2594 m², rakennusoikeus 1297 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AL

Koivistontie/Kurjentie

Pinta-ala 1650 m², rakennusoikeus n. 248 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AO

Kurjentie

Pinta-ala 1900 m², rakennusoikeus 570 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AR

Kurjentie

Pinta-ala noin 2960 m², rakennusoikeus noin 888 kerrosneliömetriä
Kaavamerkintä AR

Tarjouksen jättäminen

Ostotarjouksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) Tarjottavan kohteen tiedot: osoite ja pinta-ala

2) Euromääräinen ostotarjous tontista ja tarjouksen voimassaoloaika

3) Kuvaus tontille rakennettavasta rakennuksesta, sen koosta, käyttötarkoituksesta ja rakentamisen aikataulusta sekä käyttöönotosta

4) Tarjoajan yhteystiedot

Ostajaa sitovat ostotarjoukset tulee osoittaa Akaan kaupunginhallitukselle.

Myyntiehdot

Myytäväksi asetetut tontit myydään sellaisenaan ilman liittymiä siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Tonteilla voi sijaita purkukuntoisia rakennuksia, ja tonteilla on voimassa oleva asemakaava. Ostaja vastaa mahdollisista asemakaavan muuttamiseen liittyvistä kustannuksista, jotka kaupunki perii kaavoituksen kulloinkin voimassa taksan mukaisesti.

Ostajan tulee ennen tarjouksen jättämistä huolellisesti tutustua tontin asemakaavaan ja muihin rakentamista koskeviin määräyksiin. Ostaja vastaa tontille rakennettavan rakennuksen lupakustannuksista.

Ostajan tulee varautua mahdollisessa asemakaavan muutostilanteessa kaavoituksen aikatauluihin, joista saa tarkempaa tietoa kaupunkikehitysjohtajalta. Joillekin tonteille tulee rakentaa tieyhteys sekä vesi-, viemäri- ja sähköliittymä ennen rakentamista.

Ostaja vastaa mahdollisista tontin lohkomis- ym. kustannuksista. Kohteet ovat myynnissä rasituksista vapaana.

Nyt myytäväksi asetetut rakentamattomat tontit myydään jatkuvan tarjousmenettelyn periaatteella ilman pohjahintaa. Tarjouksen hyväksyy tai hylkää kaupunginhallitus.

Myytäville tonteille asetetaan rakentamisvelvoite. Velvoitteen ehdoista, kuten rakennuksen pinta-alasta ja rakennuksen käyttöönottoajankohdasta voimme neuvotella tarjoajan kanssa. Muissa myyntiehdoissa noudatetaan pääsääntöisesti kaupungin normaaleja tontinluovutusehtoja.