Hallamäentie 3 asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Hallamäentie 3 asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan Rautalan alueella Hallamäentien varrella ja koskee kiinteistöä 20-2-2007-1. Alueella sijaitsee vanha tapettitehdas ja varastorakennus. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,75 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on ajanmukaistaa korttelin 2007 asemakaavamääräys (T3) vastaamaan rakennuslupamenettelyssä toteutettua tilannetta. Kyseessä on vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavan muutos (MRA 27§, 30§).

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 1.6.2022 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

OAS on nähtävillä 13.-29.6.2022 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.