Haittilanmäen asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Haittilanmäen asemakaavan muutos

Haittilanmäen asemakaavan muutos asetettiin vireille kiinteistön omistajan aloitteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 23.10.-6.11.2012. Kaavaluonnos oli nähtävillä 9.4.-12.5.2014.  Kaavaluonnos II oli nähtävillä 9.4.-31.5.2015 välisen ajan. Kaavaluonnos III:n asiakirjat olivat nähtävillä 1.6. – 3.7.2016 välisen ajan kaupungintalolla, kirjastoissa sekä kaupungin nettisivuilla.