Jätehuolto - Akaan kaupunki

Jätehuolto

Jätehuollosta vastaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy, jonka omistajia Akaa on.

Yhtiö hoitaa muun muassa yhdyskunta- ja hyötyjätehuoltoa, vaarallisten jätteiden keräystä, jätehuollon kehittämistä, tiedotusta ja neuvontaa yhteistoiminta-alueella.

Asukkaan jätehuolto

Jokaisen vakituisessa tai vapaa-ajan käytössä olevan kiinteistön tulee kuulua jätteenkuljetuksen piiriin. Asuinkiinteistöllä on oltava joko oma tai usean kiinteistön yhteinen jäteastia, jonne kiinteistöllä syntyvät jätteet voidaan laittaa. Jokaisen asukkaan tulee itse tehdä sopimus jäteastian tyhjennyksistä. Yrittäjä laskuttaa tyhjennyksestä yrittäjän ja kiinteistön haltijan välisen sopimuksen mukaisesti.

Vapaa-ajan asuntojen jätehuollon tulee olla järjestetty kesäajaksi toukokuun alusta syyskuun loppuun. Ympärivuotisesti käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen on kuitenkin järjestettävä jätehuoltonsa ympäri vuoden.

Perusmaksu

Oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennysmaksun lisäksi asukkaan maksettavaksi tulee jätehuollon perusmaksu. Sen laskuttaa kaikilta yhteistoiminta-alueen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy.

Maksun suuruudesta päättää jätehuoltoviranomainen eli jätelautakunta.

Jätemaksun kohtuullistamista voidaan harkita silloin, kun maksua voidaan pitää kohtuuttoman suurena tai pienenä, kun huomioidaan tuotetun jätteen määrä, jätehuollon palvelutaso ja jätteen käsittely tai kuljetus. Jätemaksun kohtuullistaminen edellyttää aina, ettei kiinteistöä käytetä. Maksuun voi hakea muutosta Loimi-Hämeen jätelautakunnalta.