Siirretyt ajoneuvot - Akaan kaupunki

Siirretyt ajoneuvot

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 30.12.2019/1508 tuli voimaan 1.1.2020.

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain perusteella on ajoneuvoja siirretty Akaan kaupungin varikolle osoitteeseen Mastotie 5.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Akaan kaupungille. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä ja siirtokustannukset on oltava maksettu. Omistajan/haltijan tulee  suorittaa ajoneuvon säilyttämisestä aiheutuneet kustannukset, jotka ovat 20 euroa / viikko (kaksi viikkoa) tästä eteenpäin 30 euroa / viikko.

Tarkempia tietoja antaa Akaan kaupungin kunnossapidon esimies, puh. 040 335 3279 tai kunnossapitopäällikkö, puh 040 335 3274.