Kaavoituskatsaus 2024 - Akaan kaupunki

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 7 §:n mukaan kaupungin tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Akaan elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 10.4.2024 § 42 vuoden 2024 kaavoituskatsauksen. Asiakirjat ovat nähtävillä 31.12.2024 saakka Akaan kaupungin nettisivuilla. Aineisto on toimitettu myös Toijalan ja Viialan kirjastoihin.

Kaavoituskatsauksen asiakirjat löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.