Jätevesijärjestelmän rakentaminen - Akaan kaupunki

Jätevesijärjestelmän rakentaminen

Lomake täytetään jokaisen kiinteistön osalta erikseen

Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen hakemuslomake

 • Ilmoituksen kohdetiedot
  Saostussäiliöt:
 • Jos umpisäiliö
 • Saostussäilöön (3-osainen):
 • Maahanimeyttämöön:
 • Maasuodattamoon
 • Muut:
 • Umpisäiliöön
 • Saostussäiliöön:
 • Maasuodattamoon:
 • Maahanimeyttämöön:
 • Muu käsittely:
 • Käsitelty jätevesi johdetaan
 • Jäteveden puhdistusteho:
 • Jätevesijärjestelmän purkuetäisyydet (m):
 • Pudota tiedostot tähän tai
  Max. tiedoston koko: 128 MB, Max. tiedostot: 4.
   *Selvityksen liitteeksi tulee olla asemapiirros (myös käsintehty ruutupaperille käy). Piirroksesta tulee ilmetä olemassa olevat rakennukset, talousvesikaivon sijainti, mahdollisen vesistön sijainti, jäteveden käsittelypaikka sekä puhdistetun jäteveden purkupaikka. Jäteveden käsittely- ja purkupaikan etäisyys talousvesikaivoon ja mahdolliseen vesistöön tulee merkitä piirustukseen. Jos käsitelty jätevesi puretaan ojaan, tulee ojan virtaussuunta merkitä.
  • Pudota tiedostot tähän tai
   Max. tiedoston koko: 128 MB, Max. tiedostot: 10.
    *Asemapiirros 1:200 tai 1:500 Aluekartta 1:10 000 Jätevesijärjestelmän rakentamissuunnitelma Lausunto saneerauksessa käytettävien vanhojen järjestelmäosien kunnosta Naapurien suostumus Maaperätutkimus Selvitys näytteenottopisteistä Selvitys jätevesijärjestelmän puhdistustuloksesta
    Linkki: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely
   • PP dot KK dot VVVV

   SANOJEN SELITYKSIÄ

   Huoneistoala

   Rakennuksen sisätilojen pinta-ala.

   Umpisäiliö Jäteveden ja lietteen tilapäiseen varastointiin tarkoitettu vesitiivis säiliö.
   Tyhjennysajoneuvo Loka-auto tai jokin muu ajoneuvo, jolla liete ja jätevesi kuljetetaan kunnan määräysten mukaisesti käsiteltäväksi.
   Saostussäiliö Yksi- tai useampiosainen vesitiivis jäteveden käsittely, joka erottaa jätevedestä vettä raskaammat ja kevyemmät aineet. (vanha nimitys sakokaivo)
   Maasuodattamo Käsittely, jossa esikäsitelty jätevesi suodatetaan rakennetun (muusta maaperästä vesitiiviisti erotetun) maakerroksen läpi ja kootaan putkistolla edelleen johdettavaksi.
   Maahanimeyttämö Käsittely, jossa jätevesi imeytetään maaperään, josta se kulkeutuu pohjaveteen.
   Pohjaveden etäisyys

   maanpinnasta

   Arvion pohjaveden etäisyydestä maanpinnasta voi tehdä esim. kiinteistön rengaskaivon avulla: kuinka kaukana maanpinnasta veden pinta kaivossa on, kun kaivossa on todella hyvin vettä.
   Pienpuhdistamo Käsittelylaite, jossa jätevesi johdetaan laitteeseen, joka perustuu kemiallisiin, fysikaalisiin, biologisiin prosesseihin ja/tai niiden yhdistelmiin.
   Pakettisuodatin Käsittelylaite, jossa jätevettä puhdistetaan suodattamalla se jonkin materiaalin läpi.
   Säännöllinen hoito ja huolto Jätevesijärjestelmä vaatii hoitoa ja huoltoa sekä ohjeet näille. Lisäksi on ohjeiden tekijän lisättävä kohteita tarpeen mukaan. Ohjeiden mukaisella hoidolla ja huollolla varmistetaan, että järjestelmä toimii parhaalla mahdollisella tavalla.