Lentiläntie 1 asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Lentiläntie 1 asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos on tullut vireille Akaan kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on suunnitella kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevasta alueesta toimiva kokonaisuus, jossa on tarkoituksen mukainen tonttijako ja kulkuyhteydet.  Suunnittelussa huomioidaan asumisen ja teollisuustoiminnan yhteensovittaminen ja Chymoksen tehdas- ja asuinalueen arvot.

Alueella sijaitsee teollisuus- ja asuinrakennuksia ja osin alue on rakentamatonta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 18,7 ha.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021.