Lentiläntie 1 asemakaavan muutos - Akaan kaupunki

Lentiläntie 1 asemakaavan muutos

Luonnosvaihe

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 15.6.2023 hyväksynyt Lentiläntie 1:n kaavaluonnoksen. Lentiläntie 1:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineisto; kaavaselostus, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 28.6 – 11.8.2023 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

OAS-Vaihe

Asemakaavan muutos on tullut vireille Akaan kaupungin aloitteesta.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on suunnitella kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevasta alueesta toimiva kokonaisuus, jossa on tarkoituksen mukainen tonttijako ja kulkuyhteydet.  Suunnittelussa huomioidaan asumisen ja teollisuustoiminnan yhteensovittaminen ja Chymoksen tehdas- ja asuinalueen arvot.

Alueella sijaitsee teollisuus- ja asuinrakennuksia ja osin alue on rakentamatonta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 18,7 ha.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 8.9.2021 päättänyt kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksynyt liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt asettaa sen julkisesti nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021.