Lentiläntie 1 asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Lentiläntie 1 asemakaavamuutos

Kaavamuutoksen tarkoituksena on suunnitella kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevasta alueesta toimiva kokonaisuus,
jossa on tarkoituksenmukainen tonttijako ja kulkuyhteydet.
Suunnittelussa huomioidaan asumisen ja teollisuustoiminnan yhteensovittaminen ja Chymoksen tehdas- ja asuinalueen arvot.
Alueella sijaitsee teollisuus- ja asuinrakennuksia ja osin alue on rakentamatonta.

Kaavan vaiheet

Akaan kaupungin elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.6.2023 Lentiläntie 1:n kaavaluonnoksen. Lentiläntie 1:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen aineisto; kaavaselostus, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 28.6 – 11.8.2023 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Asemakaavan muutos tuli vireille Akaan kaupungin aloitteesta. Elinvoimalautakunta päätti kuuluttaa kokouksessaan 8.9.2021 asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja hyväksyi liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä 16.9.-18.10.2021.