Valtatie 1 asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Valtatie 1 asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan taajamassa, lähellä Toijalan rautatieasemaa Valtatien ja Holkerintien kulmauksessa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa liikerakennusten korttelialuetta 1221 (KM) puistoalueelle (VP) ja mahdollistaa kaupan laajeneminen. Kulkuyhteys Metsolanpuiston läpi on tarkoitus säilyttää.

Kaavan eteneminen

Tervetuloa Valtatie 1 -asemakaavamuutoksen yleisötilaisuuteen

Tilaisuudessa esitellään luonnosvaiheen kaava-aineistoa sekä kuullaan alustavista suunnitelmista
Toijalan S-marketin laajentamiseen liittyen. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä ja antaa palautetta suunnitelmista.
Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.3.2024 klo 17:30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua Teamsin välityksellä tai kaavoituksen toimipisteellä osoitteessa Alventie 4.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua tai pyytää osallistumislinkin sähköpostitse osoitteesta kaavoitus@akaa.fi
Linkki lähetetään maanantain 4.3.2024 aikana. Ennakkoilmoittautumista pyydetään paikanpäälle tulevilta tilajärjestelyiden vuoksi.
Kaavan ehdotusvaiheen aineisto on tarkoitus asettaa kevään aikana nähtäville ja myös tällöin on mahdollista antaa palautetta suunnitelmista. Kaavaehdotuksen nähtävilletulosta kuulutetaan ja tiedotetaan erikseen.

Lisätiedot:
kaavasuunnittelija Elina Stüber-Asikainen
kaavoituspäällikkö Niina Järvinen
etunimi.sukunimi@akaa.fi
kaavoituksen asiakaspalvelu
kaavoitus@akaa.fi

Kaavan vaiheet

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 16.11.2023 hyväksynyt Valtatie 1:n kaavaluonnoksen. Valtatie 1:n asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineisto; kaavaselostus, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 1.12.2023 – 8.1.2024 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 31.5.2023 Valtatie 1:n asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 16.6.-1.8.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.