Valtatie 1 asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Valtatie 1 asemakaavamuutos

Suunnittelualue sijaitsee Toijalan taajamassa, lähellä Toijalan rautatieasemaa Valtatien ja Holkerintien kulmauksessa. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa liikerakennusten korttelialuetta 1221 (KM) puistoalueelle (VP) ja mahdollistaa kaupan laajeneminen. Kulkuyhteys Metsolanpuiston läpi on tarkoitus säilyttää.

Kaavan eteneminen

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 13.3.2024 hyväksynyt Valtatie 1 asemakaavamuutosta koskevat ehdotusvaiheen asiakirjat. Valtatie 1:n asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineisto; kaavaselostus liitteineen, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 27.3.-30.4.2024 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

 

Kaavan vaiheet

Valtatie 1 asemakaavamuutoksesta järjestettiin yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esiteltiin luonnosvaiheen kaava-aineistoa sekä kuultiin alustavia suunnitelmia Tojialan S-marketin laajentamisesta. Tilaisuudessa oli mahdollista esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Tilaisuus järjestettiin 6.3.2024 hybridinä sekä Teamsilla että osoitteessa Alventie 4.

Akaan elinvoimalautakunta on kokouksessaan 16.11.2023 hyväksynyt Valtatie 1:n kaavaluonnoksen. Valtatie 1:n asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineisto; kaavaselostus, kaavakartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) olivat julkisesti nähtävillä 1.12.2023 – 8.1.2024 välisenä aikana Akaan kaupungin nettisivuilla.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 31.5.2023 Valtatie 1:n asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville. Asiakirjat olivat nähtävillä 16.6.-1.8.2023 välisen ajan Akaan kaupungin nettisivuilla.