Toiminnan tavoitteet ja toiminta-aika - Akaan kaupunki

Toiminnan tavoitteet ja toiminta-aika

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen sekä turvallisen, monipuolisen ja toiminallisen ajan järjestäminen aamulla ennen kouluun menoa sekä välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on mahdollisuus läksyjen lukuun, lepoon ja rauhoittumiseen.

Toiminta-aika

  • aamutoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.30 alkaen ja iltapäivätoimintaa klo 17 saakka
  • toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä maanantaista perjantaihin
  • syys-, joulu-, talvi- ja kesäloman aikaan toimintaa ei järjestetä koululaisille, esikoululaisille toiminta järjestetään loma-aikoina keskitetysti tarpeen mukaan

Mitä aamu- ja iltapäivätoiminnassa tehdään

  • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa valtakunnalliset opetushallituksen hyväksymät perusteet sekä kuntakohtainen toimintasuunnitelma (linkki toimintasuunnitelmaan?)
  • Toiminnassa yhdistellään vapaata leikkiä ja ohjattua toimintaa aikuisen valvonnassa ja ohjauksessa.
  • Ohjatut toimintatuokiot sisältävät mm. liikuntaa, kädentaitoja, musiikkia, leivontaa ja luovaa ilmaisua. Ohjattuun toimintoon osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.
  • Aamu- ja iltapäivätoiminnan tapahtumista ja retkistä ilmoitetaan aina erikseen.
  • Aamupäivätoiminta on rauhallista yhdessäoloa ja valmistautumista koulupäivään.
  • Iltapäivätoiminnan aikana lapsilla on mahdollisuus läksyjentekoon, päävastuu läksyistä on kuitenkin aina vanhemmilla.
  • Aamupäivätoiminnassa esikoululaisille tarjotaan aamupala, koululaiset voivat ottaa omat eväät mukaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan kaikille välipala.