Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta - Akaan kaupunki

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429581

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Kerhotoiminta

Akaan alakoulujen kerhotoimintaa koordinoi yhteinen kerhokoordinaattori, joka oman luokanopettajan toimensa ohella vastaa kerhotoiminnan laadusta ja raportoi sekä koordinoi kerhotoiminnan kehittämistä. Jokaisella alakoululla on nimetty kerhotoiminnan yhdyshenkilö, joka koordinoi ja kehittää kerhotoimintaa koulun tasolla. Kerhotoiminnan tiedottamisesta vastaa koulussa kerhoa pitävä opettaja. Myös koulun ulkopuoliset paikalliset tahot, kuten MLL tai 4H yhdistys voivat järjestää kerhotoimintaa kouluissa. Kerhotoiminnan turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaa koulun rehtori.

Kirjastotoiminta

Akaan koulut tekevätyhteistyötä kaupunginkirjaston kanssa monin eri tavoin. Kirjastot hankkivat koulujen pyynnöstä suurempia määriä kirjoja, tulevat esittelemään kirjaston toimintaa kouluille. Jokaisella vuosiluokalla käydään lähikirjastossa vähintään kerran lukuvuodessa. Kouluilla voi olla myös oma kirjasto, jonka toiminnasta vastaa koulussa nimetty kirjastovastaava. Oppilaita kannustetaan aktiivisesti ja säännöllisesti käyttämään koulukirjastoa ja kirjahankintoja tehdään resurssien puitteissa.

Kouluruokailu

Kouluruokailun tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja hyvinvointia ja opettaa ruokailutapoja sekä suomalaista ruokakulttuuria. Oppilaille tarjotaan päivittäin tarkoituksenmukaisesti järjestetty, ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Tietoa erityisruokavalioista ja ohjeita niiden tilaamisesta löytyy kaupungin sivuilta kohdasta Kouluruokailu ja erityisruokavaliot.

Koulumatkat

Lukuvuosittain tiedot toimitetaan koteihin pääsääntöisesti koulukohtaisina kevätlukukauden loppuessa tai viimeistään 1 viikkoa ennen koulutyön alkamista syksyllä. Sivistysjohtajan päättämistä harkinnanvaraisista kuljetuksista ilmoitetaan vanhemmille koululta. Muutoin koulukyydeistä tiedottaminen on koulukohtaisten tarpeiden mukaan esillä yhtenä teemana koulujen ja esiopetuksen vanhempainilloissa. Hyväksytyt koulukuljetusperiaatteet ovat kaikkien luettavissa Akaan kaupungin kotisivuilla.