Oppiaineet - Akaan kaupunki

Oppiaineet

 

Seuraavat tekstit toimivat linkkinä Akaan perusopetuksen opetussuunnitelman vuosiluokkien 1-2 oppiaineisiin.

Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

(Hyväksytty sivistyslautakunnassa 10.6.2021)

 

Suomen kieli ja kirjallisuus

Matematiikka

Ympäristöoppi

Uskonto

Elämäkatsomustieto

Musiikki

Kuvataide

Käsityö

Liikunta

Englanti

 


Tuntijako luokilla 1-2:

Oppiaine12Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus7714
Englanti112
Matematiikka336
Ympäristöoppi224
Uskonto112
Musiikki112
Kuvataide112
Käsityö224
Liikunta224
Yhteensä pakolliset191938