Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa - Akaan kaupunki

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

PERUSTEET:

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa suunnitelmien ja koulutyön laatua.

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa järjestetään vuosittain muutamia yhteisiä foorumeita opetustoimen ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Koulutasolla yhteistyötä on paljon oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Akassa Opetussuunnitelman seuraamis- ja kehittämistyökaluun on kirjattu koulujen tavoitteeksi:

• kouluilla käydään lukuvuoden aikana arvokeskustelua oppilaiden, huoltajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien kanssa