Oikeus oppia -hanke - Akaan kaupunki

Oikeus oppia -hanke

Akaan varhaiskasvatuksessa oli 1.8.2022 – 31.12.2023 käynnissä Oikeus oppia –hanke. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamista. Kolmiportaisen tuen malli koostuu yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. Kolmiportaisella tuella varmistetaan, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen ja oppimisen tuen myös varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen avulla Akaan päiväkoteihin on saatu palkattua lisää henkilökuntaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään henkilökunnan osaamista, vahvistetaan sekä moniammatillista että huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja luodaan uusia rakenteita.

Hankkeen pääteemoja ovat pienryhmätoiminta, osallisuus ja palvelulupaus. Näistä on kerrottu enemmän liitteissä Vasu tutuksi ja Oikeus Oppia -hankkeen esittely.

Nainen ottaa selfien, jossa näkyy hän ja takana pöydän ääressä ihmisiä askartelemassa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstö on saanut kuvataidetyöskentelystä oppia Reija Kykkänen-Riskumäeltä.

Akaan varhaiskasvatus

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä on noin 550 lasta ja työntekijöitä on 105. Hankkeeseen osallistuu Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen lisäksi myös Norlandia Päiväkodit Oy:n päiväkoti Onni, joka on kaupungin ostopalvelupäiväkoti.

Yhteistyötä tehdään myös esi- ja perusopetuspalveluiden sekä muiden kaupungin sidosryhmien kanssa.