Oikeus oppia -hanke - Akaan kaupunki

Oikeus oppia -hanke

Akaan varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 – 31.12.2023 käynnissä Oikeus oppia –hanke. Sen tavoitteena on edistää varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamista. Kolmiportaisen tuen malli koostuu yleisestä tuesta, tehostetusta tuesta ja erityisestä tuesta. Kolmiportaisella tuella varmistetaan, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa kehityksen ja oppimisen tuen myös varhaiskasvatuksessa.

Hankkeen avulla Akaan päiväkoteihin on saatu palkattua lisää henkilökuntaa. Lisäksi hankkeessa kehitetään henkilökunnan osaamista, vahvistetaan sekä moniammatillista että huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja luodaan uusia rakenteita.

Hankkeen pääteemoja ovat pienryhmätoiminta, osallisuus ja palvelulupaus.

Osallisuus

Oikeus Oppia -hankkeen yksi pääteemoista on osallisuus. Osallisuus edellyttää mahdollisuuksia olla osana yhteisöä ja mukana sen toiminnassa. Se kehittyy vuorovaikutuksessa, kun ihminen osallistuu yhteisön elämään itselleen mielekkäillä tavoilla. Kokemuksen ja ajatusten jakaminen vahvistaa yhteisön jäsenten välisiä suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Lisäksi tärkeää on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa yhteisön asioihin ja omiin asioihinsa yhteisön jäsenenä. Osallisuus on siis kuulumista ja vaikuttavaa osallistumista.

Akaan varhaiskasvatus

Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä on noin 550 lasta ja työntekijöitä on 105. Hankkeeseen osallistuu Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen lisäksi myös Norlandia Päiväkodit Oy:n päiväkoti Onni, joka on kaupungin ostopalvelupäiväkoti. Yhteistyötä tehdään myös esi- ja perusopetuspalveluiden sekä muiden kaupungin sidosryhmien kanssa.