Oppimisympäristöt - Akaan kaupunki

Oppimisympäristöt

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429104

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kaupungin strategiaan on kirjattu:

Perusopetuksen laatu on korkea. Opetustilat ovat tehokkaassa käytössä. Akaa hakeutuu aktiiviseen oppilaitosyhteistyöhön lähialueella.

Perusopetuksen laatu on eräs keskeisimmistä hyvinvoinnin osatekijöistä. Opetussuunnitelmat ja opetussisällöt pidetään Akaassa ajantasaisina ja toimivina. Perusopetuksessa koulujen opetustilat suunnitellaan niin, että ne ovat tehokkaasti käytössä. Ala- ja yläkoulujen välistä rajaa pyritään aktiivisesti hälventämään.

Koulujen erilaisuutta kunnioitetaan. Kansainvälisyyskasvatus, yrittäjyyskasvatus ja kädentaitojen opettaminen voivat olla eri koulujen painotustekijöinä. Akaa hakee yhteistyötä lähialueiden oppilaitosten kanssa. Tämä mahdollistaa kiinteän vuorovaikutuksen, jolloin opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet ja mahdollisuudet saada työelämätuntemusta paranevat.

  • muita monimuotoisia oppimisympäristöjä kuvataan peruskouluille laaditussa Akaan koulujen ja varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelmassa eli Kulttuuriraiteessa sekä opetustoimen TVT-strategiassa
  • Kulttuuriraide ja TVT strategia löytyvät luvun Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat -otsakkeen alta
  • kuudensien luokkien ohjelmassa on yrityskylävierailu lukuvuoden aikana