Opetus erityisissä tilanteissa - Akaan kaupunki

Opetus erityisissä tilanteissa

Perusteet:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429580

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

 

Sairaalassa annettava opetus

Siirtymätilanteissa koulun puolelta on vastuuhenkilö, joka hoitaa yhteistyön sairaalakouluun (siirtopalaverit + opetuksen koordinointi). Useimmiten sairaalakouluopetukseen siirtyvä oppilas on erityisopettajalle tuttu, silloin vastuu on hänellä. Mikäli oppilas ei ole tehostetun tai erityisen tuen piirissä, vastuuhenkilö on luokanopettaja/- valvoja. Vastuuhenkilö koordinoi opetusta sairaalakoulun ja koulun välillä tiiviissä yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Siirryttäessä sairaalakouluopetuksesta takaisin omaan kouluun siirtopalaverissa selvitetään oppilaan tilanne ja suunnitellaan tuki tapauskohtaisesti. Siirtopalavereissa ovat läsnä oppilas, huoltaja(t), sairaalakoulun edustaja, oman koulun edustaja sekä tarvittaessa oppilashuollon edustaja tai sosiaalitoimen edustaja. Tiedonsiirto sairaalakoulusta omaan

kouluun on ensiarvoisen tärkeää. (Mikä on oppilaan kokonaistilanne? Jaksaminen? Tarvitseeko tukea myös koulun ulkopuolella?)

Kotona opiskelu

Opetus voidaan poikkeuksellisesti järjestää kotiin esimerkiksi vaikean sairauden vuoksi, jolloin oppilas säilyy koulun kirjoilla ja on oikeutettu koulun etuihin, esimerkiksi oppilashuoltoon. Opetuksessa voidaan hyödyntää tietotekniikkaa ja etäyhteyksiä.

Huoltajan päätöksellä kotona opiskeleva oppivelvollinen lapsi tai nuori ei sen sijaan ole oppilaana kirjoilla missään koulussa. Hänen opiskelunsa ja opetuksensa on huoltajan vastuulla. Tällaisella kotona opiskelevalla oppivelvollisella ei myöskään ole subjektiivista oikeutta koulun oppilaalle kuuluviin maksuttomiin palveluihin ja etuisuuksiin kuten oppikirjoihin ja muuhun oppimateriaaliin tai oppilashuollon palveluihin.