Oppimisen arviointi - Akaan kaupunki

Oppimisen arviointi

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429585

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Kunnan arviointikulttuurin paikalliset painotukset voidaan määritellä lukuvuosittain. Painopisteet kirjataan Akaan kaupungissa käytössä olevaan opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökaluun, joka on osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa.

  • Tavoitteeksi on asetettu: formatiivisen arvioinnin ja ohjaavan palautteen lisääntyminen ja arviointikäytänteet monipuolistuminen.
  • Koulut kirjaavat mahdolliset koulukohtaiset lisätavoitteet arviointikulttuurin kehittämiselle ja samoin asetetuille tavoitteille toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja mittarit, joilla tavoitteen toteutumista mitataan lukuvuoden päätteeksi asetettuja tavoitteita ja suoritettuja toimenpiteita arvioidaan ja kehitetään.