Paikallinen tuntijako - Akaan kaupunki

Paikallinen tuntijako

Akaan tuntijakotaulukko:

Akaassa perusopetuksen tuntijako toteutetaan minimitunnein, jolloin yhteenlaskettu tuntimäärä on 222 vvh.

Oppiaine123456789Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus77554433442
A1 kieli / englanti11223222318
B1 kieli / ruotsi21126
Matematiikka33444334432
Ympäristöoppi223322
Biologia ja maantieto223
Fysiikka / kemia232
Terveystieto0,51,5131
Uskonto11111211110
Historia / yhteiskuntaoppi12222312
Musiikki11111128
Kuvataide111121119
Käsityö221121211
Liikunta22232223220
Kotitalous33
Valinnaiset taide ja taitoaineet*221122111
*Kuntakohtainen valinnainen1(ks)1(ks)1(ks)1(ks)
1(Li)
*Koulukoht. valinnainen111
Opinto-ohjaus0,50,512
Valinnaiset12339
Yhtennsä pakolliset202022242525292930222
A2 kieli (saksa / ranska)22222212
B2 kieli224

Valinnaisten taide- ja taitoaineiden 11vvh on jaettu seuraavasti:

 • vuosiluokka 3: 2 vvh (1 vvh käsityöhön ja 1vvh koulukohtaisesti päätettävä taide- ja taitoaine)
 • vuosiluokka 4: 2 vvh (1vvh käsityöhön ja 1vvh koulukohtaisesti päätettävä taide- ja taitoaine)
 • vuosiluokka 5: 1 vvh (1 vvh koulukohtaisesti päätettävä taide- ja taitoaine)
 • vuosiluokka 6: 1 vvh (1 vvh käsityöhön)
 • vuosiluokka 7: 2 vvh (1 vvh käsityöhön ja 1 vvh liikuntaan)
Paikallinen tuntijako
 • vuosiluokka 8: 2 vvh (2 vvh oppilaan valitsema taide-ja taitoaine)
 • vuosiluokka 9: 1 vvh (1vvh oppilaan valitsema taide- ja taitoaine)

Valinnaiset taide- ja taitoaineet ovat ko oppiaineen oppisisältöä syventäviä ja ne arvioidaan ko oppiaineen osana.

Valinnaisten aineiden 9vvh on jaettu seuraavasti:

 • vuosiluokka 5: 1 vvh (oppilaan vapaasti valittavana) • vuosiluokka 6: 2 vvh (oppilaan vapaasti valittavana)
 • vuosiluokka 8: 3 vvh (oppilaan vapaasti valittavana)
 • vuosiluokka 9: 3 vvh (1 vvh sidotaan 9. luokan valinnaisten taide- ja taitoaineiden syventäviin opintoihin, ja 2 vvh on oppilaan vapaasti valittavana)

Valinnaiset aineet voivat olla yhteisten aineiden syventäviä tai soveltuvia opintoja tai useammasta oppiaineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia.

 • Syventävät valinnaiset aineet syventävät yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä
 • Soveltavat valinnaiset voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesen osaamisen osa-alueesta. Soveltavilla valinnaisilla voidaan edistää oppiaineiden välistä yhteistyötä.
 • Lukuvuonna 2016-2017 6. Luokalla tarjottavat valinnaisaineet ovat liikunta (hiki pintaan), kuvataide (taiteillen) ja musiikki (rytmin sykettä).

Vieraat kielet

 • Vapaaehtoinen A2 – kieli : A2 kieli 2vvh vuosiluokilla 4-9 (yht. 12 vvh). Valinnainen A2 kieli toteutetaan tuntijaon ylimääräisinä tunteina
 • Valinnainen B2 – kieli: B2 kielen opetusta järjestetään Akaassa vuosiluokalla 8-9 2vvh/ lukuvuosi (yht 4 vvh). B2 kieli sisältyy Akaassa oppilaan valitsemiin valinnaisaineisiin.