Tehostettu tuki - Akaan kaupunki

Tehostettu tuki

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430069

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Pedagoginen arvio:

Pedagogisen arvion laatii oppilaan luokan- tai aineenopettaja erityisopettajaa konsultoiden. Pedagogisen arvion laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Arvioon kirjataan oppilaan saama yleinen tuki ja sen riittämättömyys oppilaan tarpeisiin nähden. Rehtori merkitsee oppilastietojärjestelmään tiedon tehostetun tuen aloittamisesta.

Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Oppimissuunnitelman laatii oppilaan luokan- tai aineenopettaja erityisopettajaa konsultoiden. Oppimissuunnitelman laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja tarvittaessa oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Oppimissuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Oppimissuunnitelman tekemiseen tarvittavat ohjeistukset löytyvät Wilmasta. Jo olemassa olevan oppimissuunnitelman päivitys tehdään kopioimalla Wilmassa oleva oppimissuunnitelma 20.8. mennessä ja tehdään siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset 30.9. mennessä.

Mikäli oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, laaditaan pedagoginen arvio. Pedagogisen arvion laatii oppilaan luokan- tai aineenopettaja erityisopettajaa konsultoiden. Pedagogisen arvion laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattilaisten kanssa. Arvioon kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki ja todetaan oppilaan pärjäävän yleisen tuen keinoin. Rehtori merkitsee oppilastietojärjestelmään tiedon tehostetun tuen päättymisestä.