Päättöarvioinnin toteuttaminen - Akaan kaupunki

Päättöarvioinnin toteuttaminen

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429823

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Peruskoulun koko oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus todistuskaavakkeella, jota käytetään koko kaupungissa. Todistuspohjat löytyvät opetusuunnitelman liitteista. Päättöarvioinnin tukena käytetään Opetushallituksen laatimia yhteisten oppiaineiden arviointikriteerejä.