Akaan kaupungin opetussuunnitelma - Akaan kaupunki

Akaan kaupungin opetussuunnitelma

Kursiivilla kirjoitettu teksti on valtakunnallisesta opetussuunnitelman perusteista lainausta. Osalla sivuista tämä lainaus on korvattu linkillä valtakunnalliseen asiakirjaan e-perusteissa.