Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri - Akaan kaupunki

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428613

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

  • kunnan opetusuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä määrittelee vuosittain kuntakohtaiset toimintakulttuurin kehittämisen painopistealueet ja tavoitteet
  • Akaassa käytetään painopistealueiden ja tavoitteiden kirjaamiseen opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökalua
  • koulut kirjaavat työkaluun koulukohtaiset toimenpiteen tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellessaan tulevaa lukuvuotta ja liittävät työkalun koulun lukuvuosisuunnitelmaan
  • koulut voivat     halutessaan           lisätä     työkaluun omia   koulukohtaisia        tavoitteitaan toimintakulttuurin kehittämiseksi
  • asetettuja tavoitteita ja toimenpiteitä arvioidaan koululla lukuvuoden lopussa. Arviointi liitetään koulun lukuvuosikertomukseen
  • koulujen itsearvioinnin lisäksi hyödynnetään vertaisaudiointia
  • Akaan kouluja kehitetään tasapuolisesti, koulun omaleimaisuus kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan
  • Pedagoginen ohjausryhmä sekä koulutuslautakunta seuraavat vuosittain tavoitteiden toteutumista.