Valinnaisuus Akaassa vuosiluokilla 3-9 - Akaan kaupunki

Valinnaisuus Akaassa vuosiluokilla 3-9

Valinnaiset taide- ja taitoaineet:

kiinteästi sidottu

  • käsityö 1 vvh vuosiluokilla 3, 4, 6 ja 7
  • liikunta 1 vvh vuosiluokalla 7

koulukohtaisesti päätettävä

  • 1 vvh vuosiluokilla 3, 4, ja 5 oppilaiden vapaasti valittavat
  • 2 vvh vuosiluokalla 8 • 1 vvh vuosiluokalla 9

 

Valinnaiset aineet:

oppilaan valittavana

  • 1 vvh  vuosiluokalla 5
  • 2 vvh vuosiluokalla 6
  • 3 vvh vuosiluokalla 8
  • 3 vvh vuosiluokalla 9

5. luokkien valinnaisuus järjestetään koulukohtaisesti resurssien ja oppilaiden toiveiden mukaan. Oppilas voi valita tarjotuista vaihtoehdoista yhden. Kyselyt toteutetaan keväisin. Valinnaisten aineiden toteuttaminen, tavoitteet ja sisällöt kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Ne ovat yhtenevät oppiaineen yleisen kuvauksen kanssa, mutta luonteeltaan syventäviä.

6. luokkien valinnaisuus järjestetään koulukohtaisesti resurssien ja oppilaiden toiveiden mukaan. Oppilas voi valita tarjotuista vaihtoehdoista kaksi. Kyselyt toteutetaan keväisin. Valinnaisten aineiden toteuttaminen, tavoitteet ja sisällöt kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Ne ovat yhtenevät oppiaineen yleisen kuvauksen kanssa, mutta luonteeltaan syventäviä.

 

 

Valinnaisuus 8.-9.luokat

8.luokalle

Valitaan kahden vuosiviikkotunnin (2vvt) syventävä kurssi taito- ja taideaineesta, joka jatkuu 9.luokalle. Kurssi arvioidaan päättöarvioinnissa osana kyseistä ainetta.

Kotitalous

Kuvataide

Musiikki

Käsityö

-oppilaan valinnan mukaan kovien (tn) tai pehmeiden (ts) materiaalien työstäminen

Valitaan kolme yhden (1vvt) vuosiviikkotunnin soveltavaa kurssia. Jos oppilas valitsee B2-kielen (2vvt), hän valitsee kielen lisäksi yhden valinnaisen kurssin. B2-kieliarvioidaan numeroin.

Valinnaiskurssi arvioidaan sanallisesti. Jos kurssi on suoraan emoaineen alla, voidaan kurssi huomioida aineen päättöarviointia korottavana.

9.luokalle

8.luokalle valittu kahden vuosiviikkotunnin (2vvt) taito- ja taideaine jatkuu.

Valitaan kaksi yhden (1vvt) vuosiviikkotunnin soveltavaa kurssia. Jos oppilaalla on valittuna B2kieli (2vvt), hän ei tee muuta valintaa. B2-kieliarvioidaan numeroin.

Valinnaiskurssi arvioidaan sanallisesti. Jos kurssi on suoraan emoaineen alla, voidaan kurssi huomioida aineen päättöarviointia korottavana.