Opetussuunnitelma - Akaan kaupunki

Opetussuunnitelma

  • Esiopetuksen opetussuunnitelma on pdf-muotoinen dokumentti linkin takana.
  • Perusopetuksen opetussuunnitelma on lähes 1000 sivuinen teos. Se rakentuu valtakunnallisesta osiosta ja paikallisista tarkennuksista. Akaan sivuilla valtakunnalliset osat on julkaistu linkkeinä e-perusteisiin ja paikalliset tarkennukset kirjoitettuna.

 

Opetussuunnitelma on jatkuvasti kehittyvä opettajien työkalu, jonka toimintaa arvioidaan jatkuvasti. Muutokset päivitetään aina sivistylautakunnan käsittelyn jälkeen julkisesti näille sivuille.

Viimeinen päivitys on tehty lautakunnassa käyneille muutoksille 16.2.2023