Yhdysluokkaopetus - Akaan kaupunki

Yhdysluokkaopetus

Perusteet:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429347

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Mikäli koulu järjestää opetusta pääsääntöisesti yhdysluokkaopetuksena, koulun työsuunnitelmassa kuvataan, mitkä ovat yhdysluokkaopetuksen keskeiset toimintatavat.

Yhdysluokkaopetuksessa yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset viikkotuntimäärät. Oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata oppiaineiden opetustunnit.

Yhdysluokan oppimäärä voidaan opetussuunnitelmassa määritellä myös opintokokonaisuuksiksi jakamatta sitä vuosiluokkiin.