Pidennetty oppivelvollisuus - Akaan kaupunki

Pidennetty oppivelvollisuus

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432697

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus kestää normaalisti kymmenen vuotta. Pidennetty oppivelvollisuus kestää yksitoista vuotta.

Nelivuotistarkastus ja lausunnot

Lastenneuvolan nelivuotistarkastusten yhteydessä koulutoimi yhdessä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten kanssa selvittää, onko joukossa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin mahdollisesti kuuluvia lapsia. Usein tieto ilmeisestä tarpeesta tulee esimerkiksi TAYS:n lausuntona. Lausunnot toimitetaan sivistysjohtajalle.

Valmistelu ja päättäminen

Sivistysjohtaja neuvottelee asiasta oppilashuoltohenkilöstön ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden sekä huoltajien kanssa. Valmistelussa pyritään siihen, että lapselle voidaan tarjota esiopetusta viisivuotiaana ja oppivelvollisuuden aikainen esiopetus alkaa kuusivuotiaana.

Lykkäys

Mikäli valmistelussa katsotaan parhaaksi myöhentää vuodella oppilaan perusopetuksen alkamista, siitä tekee erillisen hallintopäätöksen sivistysjohtaja.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta

Päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta tekee sivistysjohtaja.

Erityisen tuen päätös

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta edellyttää erityisen tuen päätöstä esi- ja perusopetuksen osalta. Päätöksen yhteydessä määritellään siihen liittyvät tukimuodot ja pääasiallinen opetusryhmä. Päätöksen tekee johtosäännön mukaisesti sivistysjohtaja.

Kuuleminen

Ennen päätöksen tekemistä huoltajille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi esittelemällä heille päätösluonnos.

Tiedonhallinta

Erityisen tuen päätökset sekä siihen liittyvät asiakirjat säilytetään koulutoimistossa 20 vuotta viimeisestä merkinnästä.

Toteutus

Kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään tarvittaessa Viialan Yhtenäiskoulussa.