Perusopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet - Akaan kaupunki

Perusopetuksen tehtävät ja yleiset tavoitteet

 

Perusopetuksen tehtävä

 

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/426525

Ei kuntakohtiasia tarkennuksia

 

 

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428611

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa laaja-alaisessa osaamisessa painotetaan vuosittain itsestä huolehtimista ja arjen taitoja (L3).

Tämän lisäksi Akaassa painotetaan muitakin laaja-alaisen osaamisen osa-alueita kolmen vuoden sykleissä.

Akaan laaja-alaisen osaamisen painoalueet ovat:

  • 2018 – 2019 L3 + L1 + L7
  • 2019 – 2020 L3 + L5 + L6
  • 2020 – 2021 L3 + L2 + L4
  • 2021 – 2022 L3 + L1 + L7
  • jne.

Kuntakohtaiset laaja-alaisen osaamisen painotukset tulee huomioida lukuvuosittain koulujen lukuvuosisuunnitelmissa laatimalla niille tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätyttyä koulujen lukuvuosikertomuksissa. Lukuvuosittaiset laaja-alaisen osaaminen painotukset tulee näkyä erityisesti kouluilla toteutettavien monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden kirjaamisessa hyödynnetään opetussuunnitelman seuranta- ja arviointityökalua.