Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö - Akaan kaupunki

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429344

 

Vastuunportaat on 7-portainen systeemi, missä ohjataan ei toivottuun käyttäytymiseen puuttumista. Portaat menevät järjestyksessä opastus, puhuttelu, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kasvatuskeskustelu huoltajien kanssa, kirjallinen varoitus ja viimeisenä määräaikainen erottaminen.
Akaan kaupungin vastuunportaat

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kaupungin vastuunportaissa kuvataan kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten toimenpiteiden käyttöä.

Ensisijaisena tavoitteena on ohjata oppilasta toimimaan annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ryhmän jäsenenä.

Vastuunportaiden kolmannella askelmalla otetaan käyttöön kasvatuskeskustelu, joka on tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.

Opettaja tai rehtori määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa.

Tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä mietitään keinot käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Kasvatuskeskustelun pitää oppilaan siihen määrännyt opettaja, rehtori tai tehtävään nimetytty KAKE -opettaja. Keskustelutiedot tallennetaan Wilma -järjestelmään.

Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan huoltajalle. Huoltaja kutsutaan kasvatuskeskusteluun, jos se tilanne huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

  • Jokaisella Akaan koululla on oma turvallisuuskansio, johon on kirjattu järjestyssäännöt ja rangaistuskäytänteet.