Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen - Akaan kaupunki

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429109

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kaupungin sivistystoimen strategiaan on kirjattu yhdeksi arvoksi turvallisuus.

  • Yhdessä tekeminen, sekä lasten ja nuorten osallistaminen, luovat turvallisuuden tunteen.
  • Lapset ja nuoret kasvavat kohtaamaan erilaisuutta ja hyväksymään itsensä yksilönä ja osana oppivaa yhteisöä.
  • Fyysiset kasvatus- ja oppimisympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset.

Koulut kirjaavat omiin lukuvuosisuunnitelmiinsa koulupäivän rakenteen ja välituntikäytänteet.

Lisäksi jokaisessa koulussa on käytössä turvallisuuskansio, joka päivitetään lukuvuosittain 11.2. mennessä.