Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet - Akaan kaupunki

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429106

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan seuraavasti:

  1. Oppimiskokonaisuuksia toteutetaan lukuvuosittain ainakin kaksi, joiden yhteiskesto on vähintään oppilaan vuosiviikkotuntimäärä.
  2. Kouluilla toteutettavien monialaisten oppimiskokonaisuuksien toinen teema on kuntakohtaisesti määritelty, mutta sitä voidaan koulukohtaisesti tarkentaa. Kevätlukukauden aikana toteutettavan monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelu toteutetaan yhdessä oppilaiden kanssa.
  3. Koulut voivat halutessaan toteuttaa useampiakin monialaisia oppimiskokonaisuuksia lukuvuoden aikana.
  4. Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelussa on mahdollista toteuttaa vuosiluokkarajat ylittäviä kokonaisuuksia.
  5. Koulut voivat itse määritellä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sisältyvät oppiaineet.
  6. Rehtorit huolehtivat, että jokainen oppiaine on mukana monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ainakin kerran oppilaan perusopetuksen aikana.

Kuntakohtaisesti määritetyjen monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat vaihtuvat vuosittain ja toistuvat 3 vuoden sykleissä.

Akaan monialaisten oppimiskokonaisuuksien teemat (ja painotetut laaja-alaisen osaamisen osaalueet) ovat:

  • 2018 – 2019  HYVINVOINTI (L3 + L1 + L7)
  • 2019 – 2020 YMPÄRISTÖ (L3 + L5 + L6)
  • 2020 – 2021 KANSAINVÄLISYYS (L3 + L2 + L4)
  • 2021 – 2022 HYVINVOINTI (L3 + L1 + L7) •

Koulut voivat nimetä itse monialaisen oppimiskokonaisuuden tämän kuntakohtaisen teeman rajoissa.

Akaassa esiopetus on mukana monialaisten oppmiskokonaisuuksien toteutuksissa.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytänteet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.

Opetuksen järjestäjä seuraa monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteutumista ja arviointia vuosittain. Opetussuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä tarkastelee ja kehittää käytänteitä vuosittain.