Perusopetuksen oppimiskäsitys - Akaan kaupunki

Perusopetuksen oppimiskäsitys

2. Perusopetuksen oppimiskäsitys

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/426526

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti:

  • Akaan kaupungin laatukriteeristön arviointi vuosittain
  • jatkuva sisäinen ja vertaisauditointi, jossa koulut arvioivat oman toimintansa lisäksi toistensa toimintaa
  • perusopetuksen ulkoinen laatuarviointi (asiakastyytyväisyyskysely) vuosittain vuosiluokilla kuusi ja yhdeksän
  • kouluilla on käytössä opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökalu. Tähän työkaluun on kirjattuna Akaan kunnan yhteiset tavoitteet arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumiseen. Koulu voi tämän lisäksi kirjata työkaluun omia tavoitteitaan arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteuttamiseksi. Lisäksi koulu kirjaa toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioi lukuvuoden päätteeksi tavoitteiden toteutumista. Koulutuslautakunta käsittelee suunnitelmat lukuvuoden alussa ja koulukohtaiset opetussuunnitelman arvioinnit lukuvuoden päätteeksi.