Tulkitsemis- ja avustajapalvelut - Akaan kaupunki

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432932

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Tukitoimien järjestäminen kuuluu opetuksen järjestäjän velvollisuuksiin osana esi- ja perusopetuksen järjestämistä. Sivistysjohtaja päättää avustajapalvelun myöntämisestä erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Koulujen avustajaresursseja tarkastellaan lukuvuosittain oppilaiden tuen tarpeiden pohjalta. Koulun sisällä avustajapalveluiden jakautuminen suunnitellaan koulun pedagogisessa ryhmässä oppilaslähtöisesti. Mikäli oppilaiden tuen tarve muuttuu, tehdään muutoksia joustavasti lukuvuoden aikana.

Koulussa sovitaan avustajan ja opettajan välisen yhteistyön järjestämisestä ja työhön perehdyttämisestä. Samalla määritellään yksityiskohtaisemmat avustajan tehtävät kirjallisesti ja laaditaan avustajien työsuunnitelmakokonaisuus, johon sisältyvät oppituntien lisäksi avustajien välituntivalvontavuorot opettajien työn tukena, oppilaiden vastaanotto ja saatto koulukuljetuksiin.

Avustajapalveluiden käyttäminen tukitoimena kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin. Oppilaan tarpeet koskien opetuksen osallistumisen edellyttämiä apuvälineitä kartoitetaan ja apuvälineiden käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin sekä Wilma- järjestelmän tukitoimiin.

Tarvittavat tulkitsemispalvelut järjestetään opetuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa.