Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat - Akaan kaupunki

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

Opetussuunnitelman laadinnassa on Akaassa otettu huomioon myös muut paikalliset suunnitelmat, kuten:

 • Akaan kaupungin varhaiskasvatuksen suunnitelma
 • Akaan kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma
 • Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia
 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Akaan kaupungissa
 • Akaan kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • Etelä-Pirkanmaan seudullinen kotouttamisohjelma
 • Akaan kulttuuriraide -kulttuurikasvatusohjelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • muut opetuksen järjestäjän tekemät koulutusta, lapsia ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset
 • Opetustoimen TVT-strategia
 • perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet ja Akaan linjaukset
 • ohjauksen suunnitelma Akaan perusopetuksessa
 • Akaan kaupungin koulukuljetusperiaatteet

Opetussuunnitelmaa laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä on tehty yhteistyötä EteläPirkanmaan kuntien kesken.